TEAM MATCH

INFORMACIÓ I NORMATIVA

Aquest TEAM MATCH és obert, i està destinat a parelles de tots els nivells, ja siguin de territorial, siguin de CBA i amb llicències autonòmiques o nacionals. L’únic objectiu d’aquest Team Match és la diversió i el companyerisme entre tots els ballarins participants, siguin del club que siguin, per tal d’aconseguir una tarda divertida i plena de ball. Vos convidam a fer equips (*) i pasar-ho lo més bé possible. (*)NOTA: Als membres dels equips, no és necessari que ballin forçós les dues modalitats, estàndard i llatins, per exemple, hi pot haver equips que tinguin una parella senior o junior que balli estándar i una altre que Balli els llatins, de lo que es tracta és que es completin els equips. Si a qualque equip li falta una parella, pot participar igual, però les seves oportunitats de fer punts evidentment seran menors. -Els membres de l’equip poden pertànyer a clubs diferents i hauran d’escollir un nom d’equip que els identifiqui. -Els equips estarán formats per un capità i 6 parelles d’acord amb els següents grups d’edat:

 • ESTANDARS:
 • -JUVENIL fins JUNIORS - VL+TG+QS
 • -YOUTH fins SENIOR 2- VL+TG+QS
 • -SENIOR 3-4 – VL+VW+SF
 • LLATINS:
 • -JUVENIL fins JUNIORS- SB+CC+JV
 • -YOUTH fins SENIOR 2- SB +CC+PD
 • -SENIOR 3-4- SB+CC+RB

El vestuari és lliure dintre del ball esportiu,,,( no floreros plis) Les puntuacions obtingudes per les parelles se sumaran per tal d’obtenir el resultat de l’equip. Els jutges assignaran a cada parella una de les puntuacions següents:

 • • 1
 • • 1,5
 • • 2
 • • 2,5
 • • 3
 • • 3,5

Sent “1” la millor parella i “3,5” la pitjor amb la possibilitat que els jutges puguin donar la mateixa puntuació en cas de que les parelles mostrin un nivell similar. L’equip amb el total més baix serà el guanyador del TEAM MATCH. En cas d’empat, d’equips, es farà un combat de ball, o sigui, cada un dels dos equips empatats seleccionarà una parella, i aquestes dues parelles ballaran un ball (ja vorem quin) i qui el guanya será l’equip primer.